Centar za građansku suradnju poziva sve osobe s područja Kantona 10 koje su se susrele s […]
Centar za građansku suradnju proveo je istraživanje o sudjelovanju građana u lokalnoj upravi U istraživanju je […]
Organizacije civilnog društva imaju ključnu ulogu u društvenoj transformaciji koja će voditika održivom odnosu i dijalogu […]
Projekat „Snaga lokalnog – Zajedno za lokalni razvoj“, koji obuhvaća deset općina sajugozapada Bosne i Hercegovine […]