NAJNOVIJE INFORMACIJE

Centar za građansku suradnju iz Livna Vas poziva na konferenciju za medije koja će se održati u srijedu, 27. rujna/septembra […]
Mreže za lokalni razvoj su neformalne mreže građana/ki osnovane u okviru USAID projekta „Snaga lokalnog – Zajedno za lokalni razvoj“ […]
Centar za građansku suradnju iz Livna (CGS) implementira projekt „Participacija građana u lokalnoj upravi„ i poziva zainteresirane lokalne organizacije civilnog […]
Centar za građansku suradnju sa sjedištem u Livnu, u okviru slobodnog radnog mjesta koje je sistematizirano Procedurama zapošljavanja i otpuštanja […]
Centar za građansku suradnju iz Livna (CGS) implementira projekt „Participacija građana u lokalnoj upravi„ i poziva zainteresirane lokalne medije, novinare, […]
Centar za građansku suradnju iz Livna održao je sastanak sa načelnikom općine Grude, gospodinom Ljubom Grizeljem i predsjednicom Općinskog vijeća, […]
Snaga lokalnih medija je u nepristranom pokrivanju lokalnih događaja! U okviru projekta „Promocija participacije građana u lokalnoj upravi“ koji implementira […]
Centar za građansku suradnju iz Livna (CGS) implementira projekt „Participacija građana u lokalnoj upravi„ i poziva zainteresirane lokalne organizacije civilnog […]
tko smo mi?

Od 1996. godine….

Centar za građansku suradnju iz Livna je nevladina, neprofitna, vanstranačka organizacija čiji je cilj poticanje aktivnog sudjelovanja građana u životu zajednice. 

Donatori

TIM

Zulka Baljak,
izvršna direktorica 
Nađa Borić,
financije i računovodstvo 
Asmir Orman,
projekt koordinator
Ivona Mišković,
projekt i medija koordinatorica
Selma Softić,
projekt koordinatorica

KONTAKTIRAJTE NAS

U fokusu našega rada je sudjelovanje građana u procesima odlučivanja, upravljanje prirodnim resursima i zaštita okoliša, prava radnika, socijalno poduzetništvo i sprječavanja korupcije u našem društvu.