NAJNOVIJE INFORMACIJE

U sklopu projekta “Podrška uključivanju građana Kantona 8 i 10 u borbu protiv korupcije pri zapošljavanju u javnom sektoru” Centar […]
Kao rezultat istraživanja koje je Centar za građansku suradnju proveo u suradnji s lokalnim medijima s područja 12 općina/gradova iz […]
Trideset srednjoškolaca i srednjoškolki iz Livna imali su priliku sudjelovati na radionici te učiti o gradnji mira i mirovnom aktivizmu […]
Teme edukacije za lokalne medije i novinare: Pisanje i apliciranje za projekte: definiranje projektnog problema, ciljeva, aktivnosti, rezultata, monitoring i […]
Autor: Ivica Brešić Jako bitan događaj u Livnu, kada su dodjele koncesija u pitanju, je prošao ispod radara medija. Nijedan […]
Autor: Hazim Okanović Grad Livno na osnovu Strategije razvoja Grada Livna – 2022-2027, kao jedan od prioriteta ima poboljšanje investicijske […]
Sve zainteresirane urednike/ce, novinare/ke lokalnih medija, novinare/ke pojedince i građane/ke novinare pozivamo da sudjeluju na edukaciji na teme: – Određivanje […]
Centar za građansku suradnju iz Livna u sklopu projekta “Podrška uključivanju građana Kantona 8 i 10 u borbu protiv korupcije […]
tko smo mi?

Od 1996. godine….

Centar za građansku suradnju iz Livna je nevladina, neprofitna, vanstranačka organizacija čiji je cilj poticanje aktivnog sudjelovanja građana u životu zajednice. 

Donatori

TIM

Zulka Baljak,
izvršna direktorica 
Nađa Borić,
financije i računovodstvo 
Asmir Orman,
projekt koordinator
Ivona Mišković,
projekt i medija koordinatorica
Selma Softić,
projekt koordinatorica

KONTAKTIRAJTE NAS

U fokusu našega rada je sudjelovanje građana u procesima odlučivanja, upravljanje prirodnim resursima i zaštita okoliša, prava radnika, socijalno poduzetništvo i sprječavanja korupcije u našem društvu.