Projekt “Nabava spremnika za prikupljanje komunalnog otpada u Gornjem Brišniku”, rezultirao je čišćenjem divljih deponija te uspostavljanjem sustava za odlaganje otpada na jednoj lokaciji u Gornjem Brišniku. Postavljene su dvije kante za selektivni otpad, jedna za papir, druga za staklo, te još dvije za komunalni otpad. U dogovoru s lokalnim poduzećem, ovaj otpad se redovito odvozi.

Područje realizacije projekta, naselje Gornji Brišnik, je ruralno i nije organiziran redovan odvoz otpada. Iz navedenog razloga nesavjesni građani/ke iz općine Tomislavgrad su na par lokacija napravili divlje deponije smeća te tim činom zagadili prirodu i okoliš. Kako bi se spriječilo odlaganje otpada u napuštene kuće, jame, špilje koje se nalaze u blizini naselja, ovaj projekt je osigurao odgovarajuće mjesto za odlaganja otpada.

Postavljene su table koje upozoravaju na zabranu odlaganja otpada na području na kojem bi se kroz nekoliko godina trebala formirati mlada šuma. Osim toga postavljene su i oznake na mjesta predviđena za privremeno odlaganje građevinskog otpada. Teren je u potpunosti očišćen i zaravnjen te su posađena stabla.

Rezultat projekta je dobro prihvaćen među stanovništvom ovoga mjesta, vidno je da se građani/ke pridržavaju uputa za odlaganje otpada. Prema riječima predsjednika ove udruge, tijekom kolovoza i rujna, 6 puta je Komunalno poduzeće odvozilo otpad tj. praznilo kante.

Ukupna vrijednost projekta je 7.277,31 BAM, od čega je iznos granta 3.846,15 BAM, a volonterski doprinos članova i članica iznosi 2240,00 BAM. Projekt je također udruga podržala vlastitim sredstvima u iznosu od 1.191,16 BAM.

Osnaživanjem kapaciteta organizacija civilnog društva, mjesnih zajednica te uključivanjem građana/ki i aktera iz zajednice u rješavanje lokalnih problema potičemo zajednički rad na lokalnom razvoju i promoviramo pozitivne primjere društvene angažiranosti u zajednicama. 

Projekt ” Nabava spremnika za prikupljanje komunalnog otpada u Gornjem Brišniku” realiziran je u okviru USAID projekta „Snaga lokalnog – Zajedno za lokalni razvoj“ koji implementira Centar za građansku suradnju iz Livna i Udruženje građanki „Grahovo“ iz Bosanskog Grahova.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *