Mreže za lokalni razvoj su neformalne mreže građana/ki osnovane u okviru USAID projekta „Snaga lokalnog – […]
Centar za građansku suradnju iz Livna (CGS) implementira projekt „Participacija građana u lokalnoj upravi„ i poziva […]
Centar za građansku suradnju sa sjedištem u Livnu, u okviru slobodnog radnog mjesta koje je sistematizirano […]
Centar za građansku suradnju iz Livna (CGS) implementira projekt „Participacija građana u lokalnoj upravi„ i poziva […]
Centar za građansku suradnju iz Livna održao je sastanak sa načelnikom općine Grude, gospodinom Ljubom Grizeljem […]
Snaga lokalnih medija je u nepristranom pokrivanju lokalnih događaja! U okviru projekta „Promocija participacije građana u […]
Centar za građansku suradnju iz Livna (CGS) implementira projekt „Participacija građana u lokalnoj upravi„ i poziva […]
Ukoliko ste zainteresirani za pisanje i želite producirati priče o Vašoj lokalnoj zajednici, želite pisati o […]
Istraživanja medijskih organizacija pokazuju da su mediji na internetu uvjerljivo najpopularniji vid informiranja sa ogromnim procentom […]