ve više je osoba u BiH koji su u potrebi, bilo zbog nedostatka financijskih sredstava, zdravstvenih […]
Centar za građansku suradnju iz Livna (CGS) implementira projekt „Participacija građana u lokalnoj upravi„ i poziva […]
U nastavku aktivnosti u okviru projekta „Zajedno za bolju i tolerantniju zajednicu“ srednjoškolci i srednjoškolke iz […]
Kao rezultat istraživanja koje je Centar za građansku suradnju proveo u suradnji s lokalnim medijima s […]
Trideset srednjoškolaca i srednjoškolki iz Livna imali su priliku sudjelovati na radionici te učiti o gradnji […]
Teme edukacije za lokalne medije i novinare: Pisanje i apliciranje za projekte: definiranje projektnog problema, ciljeva, […]
Autor: Ivica Brešić Jako bitan događaj u Livnu, kada su dodjele koncesija u pitanju, je prošao […]
Autor: Hazim Okanović Grad Livno na osnovu Strategije razvoja Grada Livna – 2022-2027, kao jedan od […]
Sve zainteresirane urednike/ce, novinare/ke lokalnih medija, novinare/ke pojedince i građane/ke novinare pozivamo da sudjeluju na edukaciji […]