U periodu od 16.11.2022. do 15.11.2023. godine Centar za građansku suradnju vršio je monitoring aktivnosti vijećnika i vijećnica u GV/OV: Drvar, Bosansko Grahovo, Glamoč, Livno, Kupres, Tomislavgrad, Posušje, Široki Brijeg, Grude, Ljubuški i Čapljina.

Sjednice GV/OV se održavaju sukladno Zakonu i Poslovniku o radu GV/OV što osiguravaju tajnik/ca i predsjednik/ca OV. Svi materijali za sjednice OV/GV vijećnicima/cama se uglavnom dostavljaju na vrijeme sukladno Poslovniku o radu OV/GV uz neke izuzetke gdje se materijali za sjednicu uruče vijećnicima/cama tijekom same sjednice, te su u nemogućnosti objektivno raspravljati i donositi odluke na sjednici.

Sjednice Kolegija OV/GV se zakazuju prije sjednice OV/GV a zapisnici se dostavljaju OV/GV. Povjerenstvo  za  propise OV/GV i  tajnik  OV/GV trebali bi ispitivati opravdanost i zakonitost odluka koje dostavlja izvršna vlast jer su prema Zakonu odgovorni i jedni i drugi. Ovo se u praksi ne događa – čak u nekim OV/GV tvrde da je za zakonitost odluka odgovorna samo izvršna vlast tj. predlagač i da OV/GV sa zakonitošću nema ništa. Nepoznavanje Zakona i drugih propisa od strane vijećnika GV/OV, ostavlja mogućnost izvršnoj općinskoj/gradskoj vlasti da na ovaj način manipuliraju općinskim/gradskim vijećem servirajući često netočne ili „frizirane“ informacije.

Sva OV/GV vode evidenciju o nazočnosti i glasovanju vijećnika/ca, ali ove informacije nisu dostupne javnosti. Ono što je vrlo bitno naglasiti jeste da bi zapisnici sa sjednica općinskih/gradskih vijeća, nakon usvajanja, trebali biti javni dokumenti, i trebaju biti postavljeni na službenim web stranicama, tako da su dostupni svim građankama i građanima. Također, svi dokumenti unutar općina (statuti, odluke, pravilnici, zapisnici, upiti…) na zahtjev građana, trebaju biti dostavljeni u obliku informacije. Događa se da ni sami vijećnici ne dobiju odgovor u pisanom obliku od nadležnih službi, iako načelnici/gradonačelnici kažu da će službe dostaviti odgovor.

Kada je riječ o sudjelovanju vijećnika na sjednicama GV/OV možemo ih podijeliti na aktivne, srednje aktivne i pasivne. Ukupan broj vijećnika/ca na području općina/gradova: Bosansko Grahovo, Glamoč, Livno, Kupres, Tomislavgrad, Posušje, Široki Brijeg, Grude, Ljubuški i Čapljina je 257, u ovaj izvještaj ne ubrajamo Stolac radi tehničkih problema. Aktivnih vijećnika je 47 ili 18,29 %, oni dolaze pripremljeni na sjednice, javljaju se za riječ, sudjeluju u diskusijama i postavljaju pitanja. Srednje ili povremeno aktivnih vijećnika/ca je 68 ili 26,46%, to znači da se na sjednici jave jednom ili su na nekim sjednicama aktivni, dok su na drugim sjednicama pasivni. 142 ili 55,25% vijećnika/ca je neaktivno odnosno pasivno (49 vijećnika/ca su se za godinu dana mandata javili za riječ samo jednom ili nekoliko puta, a čak  93 vijećnika/ca se nikada nije javilo za riječ).

Dajući generalnu ocjenu, možemo reći da općinskim/gradskim vijećima/cama upravljaju političke stranke, a ne vijećnici/ce kao odgovorni i izabrani građani. U većini slučajeva ne zastupaju interese građana/ki nego interes svoje stranke. Vijećnici/ce, kao i građani/ke koje zastupaju moraju biti svjesni da mandati nisu u vlasništvu stranaka, nego vijećnika/ca imenom i prezimenom, te sami vijećnici/ce, gradska/općinska vijeća i načelnici/gradonačelnici zajedno sa svojim službama, moraju zastupati interese građana, a nipošto vlastite – osobne interese.

Pregled po općinama/gradovima:

Stručna služba Općinskog vijeća Drvar uglavnom dostavlja odgovore na upite i zahtjeve, snimke sjednice OV se nalaze na općinskoj web stranici kao sastavni dio priopćenja sa sjednice OV.

Stručna služba Općinskog vijeća Bosansko Grahovo uglavnom dostavlja odgovore na upite i zahtjeve, sjednice OV se nigdje ne prenose i ne emitiraju.

Stručna služba Općinskog vijeća Glamoč uglavnom dostavlja odgovore na upite i zahtjeve, sjednice OV se nigdje ne prenose i ne emitiraju.

Od stručne službe Gradskog vijeća Livno uglavnom dobijemo odgovore na upite i zahtjeve, sjednice GV se ponovo prenose na Radio Livno.

Stručna služba Općinskog vijeća Kupres, uredno dostavlja putem e-maila pozive i materijale za sjednice, također, dostavljaju i odgovore na upite i zahtjeve, sjednice OV se prenose uživo na Radio Kupres.

Stručna služba Općinskog vijeća Tomislavgrad redovno dostavlja pozive i materijale putem e-maila, na sve upite i zahtjeve uredno dostavljaju odgovor, sjednice OV se prenose uživo na Radio Tomislavgrad. Svi materijali sa sjednica se mogu pronaći na općinskoj web stranici.

Stručna služba Općinskog vijeća Posušje redovno dostavlja pozive i materijale putem e-maila, na sve upite i zahtjeve uredno odgovaraju, a sjednice OV Posušje se snimaju i emitiraju isti dan u poslijepodnevnom terminu na Radio Posušje. Snimke sjednica OV Posušje se mogu pronaći na općinskoj web stranici.

Stručna služba Gradskog vijeća Široki Brijeg redovno dostavlja pozive i materijale putem pošte, na sve upite i zahtjeve uredno odgovaraju, sjednice GV prenosi radio Široki Brijeg, također se emitira u video formatu preko live streaminga na službenom YouTube kanalu Grada Široki Brijeg, video prijenos se snima s više kamera i daje uvid kako glasaju gradski vijećnici/ce.

Stručna služba Općinskog vijeća Grude redovno dostavlja pozive i materijale putem e-maila, na sve upite i zahtjeve uredno odgovaraju, a sjednice OV Grude se prenose preko live streaminga u video formatu na službenom YouTube kanalu Općine Grude.

Od stručne služba Gradskog vijeća Ljubuški na sve upite i zahtjeve uredno dobijemo odgovore, sjednice GV se prenose ili kasnije emitiraju na Radio Ljubuški, snimke sjednica se mogu pronaći na službenoj stranici Radio Ljubuški.

CGS ili monitori ne prisustvuju na sjednicama Gradskog vijeća Čapljina, vodstvo vijeća nije dalo službenu dozvolu. Od stručne služba GV Čapljina uglavnom dobijemo odgovore na upite i zahtjeve, sjednice GV se prenose preko live streaminga na službenom YouTube kanalu Grada Čapljina, live streaming je započeo od 5. sjednice. Radiopostaja Čapljina prati svaku sjednicu i tonski zapisi su dostupni na web stranici radija, kao i prilozi o sjednicama i detaljnije informacije o usvojenim točkama. GV Čapljina, nema izabranog predsjednika/cu GV, sjednice vodi dopredsjednik, kada se na sjednicama GV predloži točka prijedloga izbora predsjednika GV Čapljina, vijećnici Koalicija HDZ BIH – HSS njih 15 su redovito suzdržani, konstanto se na ovaj način blokira imenovanje predsjednika/ce GV Čapljina.

Podatke za Gradsko vijeće Stolac iz tehničkih razloga nismo u mogućnosti predstaviti u izvještaju monitoringa. Grad Stolac ne odgovara na upite i zahtjeve, kao ni gradsko vijeće. Sjednice GV se nigdje ne prenose i ne emitiraju.

Aktivnosti monitoringa provodi Centar za građansku suradnju u okviru projekta „Sudjelovanje građana u lokalnoj upravi“ uz podršku Nacionalne zaklade za demokraciju (NED) iz Washingtona.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *