Centar za građansku suradnju iz Livna proveo je niz aktivnosti u prethodnom periodu, između ostalog, provedeno je istraživanje tj. monitoring zapošljavanja u 27 državnih institucija i javnih poduzeća od kojih tri nisu odgovorile na upitnik i dostavile tražene podatke (grad Livno, općina Glamoč i Ured predsjednika Vlade Kantona 10 /HBŽ). Pored ovoga urađena je analiza zakonodavnog okvira koji se odnosi na zapošljavanja u javnom sektoru.

Rezultati istraživanja i preporuke za unaprjeđenje kantonalnog zakona i regulative predstavljeni su javnosti i dostavljeni Kantonalnoj vladi, ministarstvima, Skupštini kantona i zastupnicima tj. donositeljima odluka.

Pored navedenoga, formirana je Radne grupa čiji su članovi razgovarali i zagovarali kod zastupnika skupštine HBŽ/K10 implementiranje izrađenih preporuka u postojeći zakonodavni okvir kojim se uređuje oblast zapošljavanja u javnom sektoru.

Na temelju zapisnika koje su članovi Radne grupe dostavili, velika većina zastupnika podržava naš rad i dosadašnje aktivnosti u okviru ovog projekta kao i izmjene zakonodavnog okvira sukladno preporuke koje smo izradili na temelju analize.

Javni sastanak s građanima/kama

U svakoj od 6 općina u K10/HBŽ, održane su ulične akcije. Cilj uličnih akcija je bio pozvati građane K10 da prijave korupciju te ih upoznati s našim dosadašnjim aktivnostima. Isto tako građani su pozvani potpisati peticiju koju ćemo zajedno sa nacrtom regulative i propisima te prijedlogom za izmjenu uputiti donositeljima odluka.

Odaziv građana na uličnim akcijama je bio pozitivan i s obzirom na trenutnu populaciju ovog kantona iznenađujući. Preko 350 građana potpisalo je peticiju čime su iskazali podršku i želju za pozitivnim promjenama.

Dodatno, održali smo javne sastanke sa ciljanim grupama. Javni sastanci su se održali u svih od 6 općina u našem kantonu/županiji. Ciljane grupe u ovom slučaju su bile mlađe osobe koje se susreću s nepravilnostima pri zapošljavanju, odnosno osobe koje se već duži niz godina nalaze na zavodu za zapošljavanje.

Besplatnu pravnu pomoć pružamo građanima koji su oštećeni prilikom pokušaja zapošljavanja u javnom sektoru i procedurom zapošljavanja. Svi zainteresirani/e se mogu obratiti za besplatnu pravnu pomoć i savjetovanje utorkom i četvrtkom od 11 do 14 sati, na e-mail: bpp.cgs@gmail.com, broj telefona: 034/202-770 ili osobno u prostorije Centra za građansku suradnju na adresi Gabrijela Jurkića 16 (Livnoputovi), 80101 Livno.

Pozivamo građane i građanke da prijave korupcije, nepotizam i stranačko zapošljavanje!  

Aktivnost provodi Centar za građansku suradnju u okviru projekta „Podrška uključivanju građana Kantona 10 u borbu protiv korupcije pri zapošljavanju u javnom sektoru“.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *