Organizacije civilnog društva imaju ključnu ulogu u društvenoj transformaciji koja će voditi
ka održivom odnosu i dijalogu između jedinica lokalne samouprave i njihovih građana. Ovo
je najznačajniji zaključak analize koja je provedena kao aktivnost projekta „Promoviranje
participacije građana u lokalnoj samoupravi“, koji obuhvaća 13 općina jugozapadne Bosne i
Hercegovine, i koji se zalaže za aktivno sudjelovanje vijeća mjesnih zajednica i lokalnih
organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou.

Analizom je ukazano na činjenicu da međunarodna praksa u oblasti neposrednog sudjelovanja
građana u poslovima lokalne samouprave prepoznaje prilično širok spektar različitih
mehanizama sudjelovanja putem kojih se građanima omogućava da budu obaviješteni,
konzultirani, uključeni i direktno nadležni za odlučivanje o lokalnim poslovima. S druge
strane, u Bosni i Hercegovini, u jedinicama lokalne samouprave obuhvaćenim projektom,
prisutan je tek manji broj ovih mehanizama (zbor građana, referendum, građanska inicijativa,
između ostalih) koji se primjenjuju u krajnje ograničenom kapacitetu budući da su u
zakonskim i statutarnim odredbama definirani na krajnje načelnom nivou bez precizno
određenih postupaka i procedura njihove primjene. Zbog ovoga, ali i cijelog niza drugih,
mahom nepovoljnih, društveno-političkih i ekonomsko-socijalnih okolnosti (poput odsustva
razvijene političke kulture sudjelovanja, siromaštva, itd.), i organi lokalne samouprave i
građani imaju prilično suzdržan odnos spram dostupnih formalnih i neformalnih oblika
neposrednog sudjelovanja građana u procesima odlučivanja, kao i evidentno odsustvo interesa
za aktivnije zalaganje za afirmaciju ovog oblika upravljanja lokalnim poslovima.

U danim okolnostima, presudnu ulogu imaju organizacije civilnog društva (OCD) koje se
ističu kao jedini lokalni akteri koji, u pojedinim slučajevima, raspolažu potrebnim resursima i
vještinama neophodnim da preuzmu liderstvo u dugoročnom procesu jačanja sistema
neposrednog sudjelovanja građana u procesima donošenja odluka. U situaciji kada lokalne i
mjesne samouprave ne uspijevaju osigurati dosljednu primjenu mehanizama neposrednog
sudjelovanja građana, OCD se izdvajaju kao akteri koji na sebe mogu preuzeti odgovornost za
široki spektar aktivnosti koje mogu doprinijeti efikasnom i efektnom zadovoljavanju prava
građana na informiranje, konzultiranje i neposredno odlučivanje.

Podršku građana ovom povijesnom nastojanju da se ustanovi praksa neposredne demokracije,
shvaćene kao dopune ustanovama predstavničke demokracije, OCD će dobiti jedino ukoliko
budu uspješne u prepoznavanju potreba i interesa građana, njihovom artikuliranju i
beskompromisnom javnom zastupanju u vidu prijedloga javnih politika oko kojih će se
organizirati interesne zajednice i mreže zainteresiranih građana.

Istraživanje možete preuzeti ovdje:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *