Projekat „Snaga lokalnog – Zajedno za lokalni razvoj“, koji obuhvaća deset općina sa
jugozapada Bosne i Hercegovine (Zapadnohercegovački kanton i Kanton 10), pokrenut je sa
ciljem unapređenja lokalnog pristupa razvoju lokalne zajednice što podrazumijeva saradnju i
koordinaciju širokog spektra lokalnih aktera (lokalne vlasti, mjesne zajednice, organizacije
civilnog društva, lokalna poduzeća) u procesima planiranja, a kasnije i provođenja, planova
lokalnog razvoja.


Takva vrsta unaprjeđenja zahtjeva prethodnu analizu stanja kapaciteta i resursa ciljnih
skupina, te postojeću praksu saradnje, koordinacije i uopće participacije u procesima
donošenja odluka u oblasti lokalnog razvoja. U ovom pogledu općine/gradovi obuhvaćeni
istraživanjem ne izdvajaju se od bosanskohercegovačkog prosjeka u kojemu realnost
političkih odnosa i praksi direktno utječe na zanemarivanje odgovornosti za lokalni razvoj što
uzrokuje ekonomsku stagnaciju i s njom povezanu problematičnu socijalnu sliku.
Provedena analiza stanja na području deset općina dodatno potvrđuje već poznati
nepovoljni kontekst u kojem funkcionira sistem lokalne samouprave. Nesumnjivo je utvrđeno
da svi analizirani lokalni akteri tek djelomično raspolaže sa resursima i kapacitetima, dok su
prakse saradnje, koordinacije, komunikacije i participacije, u principu, tek formalno prisutne,
bez njihove značajnije suštinske eksploatacije.


Na temelju utvrđenih zaključaka, analiza se završava sa setom preporuka čija osnovna
svrha je afirmacija lokalnog pristupa razvoju lokalne zajednice kroz provođenje
odgovarajućih mjera i aktivnosti koje će omogućiti uspostavljanje lokalnih razvojnih
struktura, razvijanje lokalne svijesti o potrebama i mogućnostima, kao i mobilizaciju lokalnih
aktera.


Uspjeh u primjeni ovog modela djelovanja na ovom ograničenom području sa
izabranim jedinicama lokalne samouprave, može biti uvod za pripremu sveobuhvatnog
strateški određenog plana za unapređenje lokalnog pristupa planiranju lokalnog razvoja za
cjelinu sistema lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini.

Cijelo Izvještaj možete preuzet ovdje:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *