Centar za građansku suradnju iz Livna je u prethodnom periodu održao sastanke u 12 općina/gradova: Stolac, Čapljina, Ljubuški, Grude, Široki Brijeg, Posušje, Tomislavgrad, Kupres, Livno, Glamoč, Bosansko Grahovo i Drvar.

Na sastancima su sudjelovali građani/ke, predstavnici mjesnih zajednica i lokalnih organizacija civilnog društva i predstavnici općinskih/gradskih uprava. Teme sastanaka su bile poboljšanje statusa i financiranje mjesnih zajednica koje su zakonom propisan mehanizma participacije građana u procesima donošenja odluka i politika.

Kroz dugogodišnji rad na terenu i suradnju s mjesnim zajednicama, Centar za građansku suradnju kontinuirano radi na poboljšanju položaja i statusa mjesnih zajednica kroz sastanke, edukacije, javne pozive za opremanje ureda i za realizaciju projekata MZ, kao i izradom preporuka koje bi u konačnici pomogle, poboljšale i osnažile rad mjesnih zajednica.

Rezultat navedenih preporuka su nacrti tri dokumenata koji propisuju bolju komunikaciju između općinskih/gradskih uprava i mjesnih zajednica, uređuju načine financiranja rada organa mjesnih zajednica i uključivanje projekata mjesnih zajednica u plan kapitalnih investicija.

Navedeni nacrti dokumenata su uz savjetovanje i revidiranje predstavnika mjesnih zajednica i udruga, usuglašeni i upućeni na adrese donositelja odluka kako bi se o njima raspravljalo, a usvajanjem i provedbom ovih dokumenata, položaj i status mjesnih zajednica u jedinicama lokale samouprave znatno bi bio poboljšan te bi mjesne zajednice dobile poticaj za daljnji rad, aktiviranje i unaprjeđenje života stanovnika u zajednici.

Također, na sastancima je tema bila i problematika u radu mjesnih zajednica koja se uglavnom veže za nedostatak financijskih sredstava za kontinuiran rad i funkcioniranje mjesnih zajednica, provedbu projekata koji su od interesa za lokalno stanovništvo kao i nedostatak dvosmjerne komunikacije i podrške od strane vladajućih struktura.

Potrebno je posebno istaknuti problem ne provođenja izbora za Vijeća mjesnih zajednica u Gradu Livnu, Općini Glamoč, Općini Kupres i Općini Stolac. Pozitivan primjer je Općina Bosansko Grahovo koja je raspisala i provela izbore za Vijeća mjesnih zajednica nakon skoro deset godina. U ostalim Općinama/Gradovima obuhvaćenim projektom, izbori za Vijeća mjesnih zajednica se provode kontinuirano, svake 4 godine, kako je propisano zakonom.

Sastanci su realizirani u okviru projekta „Participacija građana u lokalnoj samoupravi“ koji Centar za građansku suradnju provodi uz podršku Nacionalne zaklade za demokraciju (NED).

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *