Centar za građansku suradnju iz Livna je u prethodnom periodu organizirao dvije obuke za unaprjeđenje vlastitih kapaciteta ali i kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva i udruga koje su pokazale interes za sudjelovanje.

Prva obuka je održana na teme „Pisanje projekata i Namicanje sredstava“, a trener na obuci je bio Zlatko Sarić.

Sudionici obuke su osim teoretskog dijela imali priliku na praktičnom primjeru izraditi konceptnu ideju projekta sa svim razgrađenim segmentima koje jedan projektni prijedlog treba sadržavati.

 „Zagovaranje i kampanje zagovaranja“ je bila tema druge obuke, a predavači su bili Arnel Mahmutović ispred Fondacije Atelje za društvene promjene i Robert Oroz ispred Eko-humanitarne udruge „Gotuša“.

Arnel i Robert su sudionicima obuke predstavili svoje primjere borbe za spas rijeka Bosne i Hercegovine i borbe za zabranu gradnje malih hidroelektrana na rijeci Neretvici kod Konjica i na rijeci Željeznici kod Fojnice.

Također, sudionici su imali priliku čuti i razmijeniti iskustva o vođenju kampanja zagovaranja za izmjene zakonodavnog okvira na federalnoj razini kao i korisne informacije o alatima i tehnikama za animiranje i uključivanje građana i građanki u procese donošenja odluka.

Obuke su provedene u okviru projekta „Promicanje sudjelovanja građana u lokalnoj upravi“ uz podršku Nacionalne zaklade za demokraciju i projekta „Zajedno za radnička prava“ uz podršku Međunarodnog Olof Palme Centra.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *