Centar za građansku suradnju iz Livna u prethodnom periodu održao je dvanaest obuka na temu „Metode i utjecaj komunikacije; Vještine odnosa s javnošću (usmena i pisana medijska prezentacija: priopćenja za javnost, najave, oglašavanje)“.

Tomislavgrad

Navedene obuke su održane u Stocu, Čapljini, Ljubuškom, Grudama, Širokom Brijegu, Posušju, Tomislavgradu, Kupresu, Livnu, Glamoču, Bosanskom Grahovu i Drvaru, a sudionici/ce su bili predstavnici/ce mjesnih zajednica i organizacija civilnog društva/nevladinih organizacija.

Bosansko Grahovo

S ciljem podizanja kapaciteta lokalnih dionika razvoja, ova obuka je kroz teoretski dio i praktičnu vježbu omogućila sudionicima/cama osnove ponašanja i komuniciranja s novinarima, medijima i javnošću.

Obuke je vodila dugogodišnja novinarka Željka Mihaljević, koja je upoznala sudionike/ce s mehanizmima za komunikaciju koje sve mjesne zajednice i nevladine organizacije trebaju koristiti u svrhu transparentnog rada i izvještavanja, ali i pravovremenog informiranja građana i građanki, kako o pozitivnim inicijativama, tako i o problemima u zajednici.

Ljubuški

Internet kao najdostupnije i najrasprostranjenije sredstvo informiranja danas, svi mogu podjednako koristiti, pojednostavljen je pristup i korištenje, a prijava na razne socijalne mreže je besplatna.

Široki Brijeg

Upravo je to prednost koju sve mjesne zajednice i udruge/nevladine organizacije/organizacije civilnog društva trebaju iskoristiti, prije svega da bi upoznali javnost sa svojim aktivnostima, inicijativama i problemima, ali i iz razloga povećanja vlastite vidljivosti među građanima/kama.

Drvar

U zaključcima na navedenim obukama istaknuta je važnost informiranja građana/ki i komuniciranja s javnostima, tj. poboljšanja komunikacije između lokalne uprave i mjesnih zajednica odnosno organizacija civilnog društva.

Čapljina

Grude

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *