U periodu od 1.1. do 30.6.2022. godine Centar za građansku suradnju vršio je monitoring aktivnosti vijećnika i vijećnica u GV/OV: Drvar, Bosansko Grahovo, Glamoč, Livno, Kupres, Tomislavgrad, Posušje, Široki Brijeg, Grude, Ljubuški i Čapljina.

Sjednice GV/OV se održavaju sukladno Zakonu i Poslovniku o radu GV/OV što osiguravaju tajnik/ca i predsjednik/ca OV. Svi materijali za sjednice OV/GV vijećnicima/cama se uglavnom dostavljaju na vrijeme sukladno Poslovniku o radu OV/GV uz neke izuzetke gdje se materijali za sjednicu OV uruče vijećnicima/cama tijekom same sjednice, te su u nemogućnosti objektivno raspravljati i donositi odluke na sjednici.

Sjednice Kolegija OV/GV se zakazuju prije sjednice OV/GV a zapisnici se dostavljaju OV/GV. Povjerenstvo  za  propise OV/GV i  tajnik  OV/GV trebali bi ispitivati opravdanost i zakonitost odluka koje dostavlja izvršna vlast jer su prema Zakonu odgovorni i jedni i drugi. Ovo se u praksi ne događa – čak u nekim OV/GV tvrde da je za zakonitost odluka odgovorna samo izvršna vlast tj. predlagač i da OV/GV sa zakonitošću nema ništa. Nepoznavanje Zakona i drugih propisa od strane vijećnika GV/OV, ostavlja mogućnost izvršnoj općinskoj vlast da na ovaj način manipulira općinskim/gradskim vijećem servirajući često netočne ili „frizirane“ informacije.

Sva OV/GV vode evidenciju o nazočnosti i glasovanju vijećnika/ca, ali ove informacije nisu dostupne javnosti. Ono što je vrlo bitno naglasiti jeste da bi zapisnici sa sjednica općinskih/gradskih vijeća, nakon usvajanja, trebali biti javni dokumenti, i trebaju biti postavljeni na službenim web stranicama, tako da su dostupni svim građankama i građanima. Također, svi dokumenti unutar općina (statuti, odluke, pravilnici, zapisnici, upiti…) na zahtjev građana, trebaju biti dostavljeni u obliku informacije. Događa se da ni sami vijećnici ne dobiju odgovor u pisanom obliku od nadležnih službi, iako načelnici/gradonačelnici kažu da će službe dostaviti odgovor.

Kada je riječ o sudjelovanju vijećnika na sjednicama GV/OV možemo ih podijeliti na aktivne i pasivne. Ukupan broj vijećnika/ca na području općina/gradova: Bosansko Grahovo, Glamoč, Livno, Kupres, Tomislavgrad, Posušje, Široki Brijeg, Grude, Ljubuški i Čapljina je 227, u ovaj izvještaj ne ubrajamo Drvar i Stolac radi tehničkih problema. Aktivnih vijećnika je 43 ili 18,94 %, oni dolaze pripremljeni na sjednice, javljaju se za riječ, sudjeluju u diskusijama i postavljaju pitanja. Pasivni vijećnici/ce su oni koji se nikad nisu javili za riječ, ili su se jednom, odnosno dva puta javili za riječ, a njih je čak 149 ili 65,64% od ukupnog broja vijećnika/ca.

Dajući generalnu ocjenu, možemo reći da općinskim/gradskim vijećima/cama upravljaju političke stranke, a ne vijećnici/ce kao odgovorni i izabrani građani. U većini slučajeva ne zastupaju interese građana/ki nego interes svoje stranke. Vijećnici/ce, kao i građani/ke koje zastupaju moraju biti svjesni da mandati nisu u vlasništvu stranaka, nego vijećnika/ca imenom i prezimenom, te sami vijećnici/ce, gradska/općinska vijeća i načelnici/gradonačelnici zajedno sa svojim službama, moraju zastupati interese građana, a nipošto vlastite – osobne interese.

Za Općinsko vijeće Drvar iz tehničkih razloga nismo u mogućnosti objaviti polugodišnji izvještaj monitoringa, ovaj izvještaj će biti naknadno objavljen.

Stručna služba Općinskog vijeća Bosansko Grahovo uglavnom dostavlja odgovore na upite i zahtjeve, sjednice OV se nigdje ne prenose i ne emitiraju.

Općinsko vijeće Bosansko Grahovo

Stručna služba Općinskog vijeća Glamoč uglavnom dostavlja odgovore na upite i zahtjeve, sjednice OV se nigdje ne prenose i ne emitiraju.

Općinsko vijeće Glamoč

Od stručne službe Gradskog vijeća Livno uglavnom dobijemo odgovore na upite i zahtjeve, sjednice GV su se prenosile na Radio Livno, ali se više ne prenose.

Gradsko vijeće Livno, slika 1
Gradsko vijeće Livno, slika 2

Stručna služba Općinskog vijeća Kupres, uredno dostavlja putem e-maila pozive i materijale za sjednice, također, dostavljaju i odgovore na upite i zahtjeve, sjednice OV se prenose uživo na Radio Kupres.

Općinsko vijeće Kupres

Stručna služba Općinskog vijeća Tomislavgrad redovno dostavlja pozive i materijale putem e-maila, na sve upite i zahtjeve uredno dostavljaju odgovor, sjednice OV se prenose uživo na Radio Tomislavgrad.

Općinsko vijeće Tomislavgrad, slika 1
Općinsko vijeće Tomislavgrad, slika 2

Stručna služba Općinskog vijeća Posušje redovno dostavlja pozive i materijale putem e-maila, na sve upite i zahtjeve uredno odgovaraju, a sjednice OV Posušje se snimaju i emitiraju isti dan u poslijepodnevnom terminu na Radio Posušje.

Općinsko vijeće Posušje, slika 1
Općinsko vijeće Posušje, slika 2

Stručna služba Gradskog vijeća Široki Brijeg redovno dostavlja pozive i materijale putem pošte, na sve upite i zahtjeve uredno odgovaraju, sjednice GV prenosi radio Široki Brijeg i preko live streaminga u video formatu na službenom YouTube kanalu Grada Široki Brijeg, video se snima s više kamera i daje uvid kako glasaju gradski vijećnici/ce.

Gradsko vijeće Široki Brijeg, slika 1
Gradsko vijeće Široki Brijeg, slika 2

Stručna služba Općinskog vijeća Grude redovno dostavlja pozive i materijale putem e-maila, na sve upite i zahtjeve uredno odgovaraju,  a sjednice OV Grude se prenose preko live streaminga u video formatu na službenom YouTube kanalu Općine Grude.

Općinsko vijeće Grude

Od stručne služba Gradskog vijeća Ljubuški na sve upite i zahtjeve uredno dobijemo odgovore, sjednice GV se prenose ili kasnije emitiraju na Radio Ljubuški, snimke sjednica se mogu pronaći na službenoj stranici Radio Ljubuški.

Gradsko vijeće Ljubuški

Ne prisustvujemo sjednicama Gradskog vijeća Čapljina, jer još nismo dobili odobrenje dopredsjednika GV gospodina Pere Kneževića. Od stručne služba GV Čapljina uglavnom dobijemo odgovore na upite i zahtjeve, sjednice GV se prenose preko live streaminga na službenom YouTube kanalu Grada Čapljina, live streaming je započeo od 5. sjednice. Radiopostaja Čapljina prati svaku sjednicu i tonski zapisi su dostupni na portalu radija, kao i prilozi o sjednicama i detaljnije informacije o usvojenim točkama. GV Čapljina, nema izabranog predsjednika/cu GV, sjednice vodi dopredsjednik, na posljednjoj, osmoj sjednici, GV vijećnici Koalicija HDZ BIH – HSS njih 15 su bili suzdržani, ponovno nije imenovan/a predsjednik/ca GV Čapljina.

Gradsko vijeće Čapljina, slika 1
Gradsko vijeće Čapljina, slika 2

Za Općinsko vijeće Stolac iz tehničkih razloga nismo u mogućnosti objaviti polugodišnji izvještaj monitoringa. Općina Stolac ne odgovara na upite i zahtjeve, kao ni općinsko vijeće. Sjednice OV se nigdje ne prenose i ne emitiraju.

Aktivnost provodi Centar za građansku suradnju u okviru projekta „Sudjelovanje građana u lokalnoj upravi“ uz podršku Nacionalne zaklade za demokraciju (NED) iz Washingtona.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *