U okviru projekta „Promicanje sudjelovanja građana u lokalnoj upravi“, Centar za građansku suradnju je održao sastanke u 12 općina/gradova: Stolac, Čapljina, Ljubuški, Široki Brijeg, Grude, Posušje, Tomislavgrad, Kupres, Livno, Glamoč, Bosansko Grahovo i Drvar.

Sudionici sastanaka su bili predstavnici/ce mjesnih zajednica, udruga/organizacija civilnog društva, predstavnici lokalnih uprava, mediji i zainteresirani građani i građanke.

Teme o kojim se razgovaralo na sastancima su položaj, rad i funkcioniranje mjesnih zajednica, a kao najveća prepreka za rješavanje problema i za poboljšanje standarda življenja građana/ki je selektivan pristup nadležnih prema MZ ali i predsjednicima vijeća mjesnih zajednica. Takav pristup izravno za posljedicu ima neujednačenu financijsku i savjetodavnu podršku u radu MZ, u rješavanju lokalnih problema ali i nedostatak dvosmjerne komunikacije i dijeljenja informacija koje su bitne za sve stanovnike/ce. Osim statuta općine/grada i statuta mjesnih zajednica, ne postoje pravni akti,  odluke/pravilnici/smjernice, koji bi uredili odnos lokalne uprave prema mjesnim zajednicama i obrnuto, a s obzirom da su općine/gradovi osnivači mjesnih zajednica, to im je i zakonska obaveza.

Sastanak u Drvaru

Također, ističemo da je prema Zakonu o principima lokalne samouprave, propisano u članku 24: „Mjesna samouprava u jedinici lokalne samouprave ostvaruje se u mjesnoj zajednici kao obaveznom obliku mjesne samouprave koju osniva vijeće, te u gradskim četvrtima i drugim oblicima mjesne samouprave u skladu sa statutom jedinice lokalne samouprave“.

Općine/gradovi koji ne provode izbore za vijeća mjesnih zajednica, koje nemaju funkcionalne MZ, krše zakon i ne omogućavaju svojim građanima/kama mehanizam za sudjelovanje u lokalnoj upravi. 

Problem koje ističe većina mjesnih zajednica, građana i građanki s područja navedenih 12 općina/gradova, je nedostatak ili nepostojanje komunikacije s lokalnom upravom, posebno kada su u pitanju dopisi i zahtjevi za pristup informacijama ili za očitovanjem o nekom problemu, građani i građane ne dobiju uopće odgovor ili ga dobiju nakon par mjeseci. Velik problem u zajednicama je infrastruktura, ceste, nogostupi, rasvjeta, vodovodi, kanalizacija, škole i igrališta,… ali i pružanje zdravstvenih i socijalnih usluga. Na mjesnim zajednicama je velika odgovornost prema građanima i građankama, ali bez podrške i uvažavanja od strane lokalne uprave, teško da ikako mogu planirati i rješavati probleme u zajednici. 

Sastanak u Bosankom Grahovu

Centar za građansku suradnju je tijekom dugogodišnjeg rada s mjesnim zajednicama i organizacijama civilnog društva, građanima i građankama, prikupljao informacije i izrađivao i slao općinama/gradovima preporuke koje bi u konačnici pomogle, poboljšale i osnažile rad mjesnih zajednica i udruga. Rezultat navedenih preporuka su nacrti tri dokumenata koji propisuju bolju komunikaciju između općinskih/gradskih uprava i mjesnih zajednica, uređuju načine financiranja rada organa mjesnih zajednica i uključivanje projekata mjesnih zajednica u plan kapitalnih investicija. Nekoliko općinskih/gradskih vijeća s navedenog područja je već na sjednicama razgovaralo o ovim odlukama, dali su pozitivno mišljenje i/ili usvojili navedene odluke u Nacrtu.

Sastanak u Ljubuškom

Slična situacija kao sa mjesnim zajednicama je i u međuodnosu lokalne uprave prema udrugama/organizacijama civilnog društva. Prema registrima u nadležnim Ministarstvima postoji preko 2500 udruga, a od toga broja njih 95% ne funkcionira, nema aktivnosti i nisu vidljive. Velik problem je to što se registri ne revidiraju, a udruge koje su aktivne i rade za dobrobit zajednice otežano dolaze do bilo kojeg oblika podrške.

Udruge/organizacije civilnog društva prema svom usmjerenju djelovanja, mogu i trebaju biti pokretači i nositelji promjena u zajednicama, kritičari kad je potrebno ali i podupiratelji svega pozitivnog i što stvara bolje uvjete življenja za građane/ke.

Aktivnost je realizirana u okviru projekta „Promicanje sudjelovanja građana u lokalnoj upravi“ koji implementira Centar za građansku suradnju uz podršku Nacionalne zaklade za demokraciju (NED) iz Washingtona.

Sastanak u Posušju

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *