Sudionici prezentacije rezultata istraživanja u Livnu

Centar za građansku suradnju iz Livna u suradnji s pravnim stručnjacima je analizirao zakonodavni okvir u oblasti zapošljavanja u Kantonu 10/ Hercegbosanskoj županiji, a rezultati između ostalog pokazuju da Uredba o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Hercegbosanskoj županiji sadrži potencijalno koruptivne odredbe, budući da:

  • rukovoditelj može izabrati bilo kog kandidata sa liste, bez obzira na broj bodova,
  • rukovoditelj ima diskrecijsko pravo da osniva ad hoc komisiju i bira njene članove.

Imajući u vidu da zapošljavanje u javnom sektoru Kantona 10 predstavlja jedan od najznačajnijih procesa u javnom sektoru kantona, te njegovu podložnost pojavi koruptivnih rizika i drugih nepravilnosti, neophodno je pristupiti jednoj sistematskoj izmjeni zakonodavno-pravnog okvira, koji u ovom trenutku u praksi ne predstavlja odraz najvažnijih načela i standarda u ovoj oblasti – transparentnosti, meritornosti i pravičnosti, te slobode izbora zaposlenja i jednakog pristupa radnim mjestima za sve građane i građanke. Ovo naročito uzimajući u obzir da od njihovog donošenja, 2014. godine, nisu pretrpjeli bilo kakve izmjene i dopune, iako su se u praksi pokazali određeni nedostaci koji zahtijevaju unapređenje postojećih i donošenje sasvim novih rješenja. Također, na potrebe reforme javne uprave i izmjene propisa na svim nivoima vlasti u BiH, upozorava i Europska zajednica u svojim izvještajima, stavljajući akcent upravo na koruptivna djelovanja i postojanja direktnog ili indirektnog političkog utjecaja prilikom zapošljavanja u ovom sektoru.

Rezultati monitoringa korupcije u sektoru zapošljavanja pokazuju da je:

  • 177 osoba zaposleno u periodu od 1.6.2019. godine do 1.6.2021. godine u samo 23 institucije u HBŽ/K10,
  • 50% ima pravo korištenja diskrecijskih ovlaštenja pri zapošljavanju,
  • 35% javnih institucija/poduzeća okončalo natječajnu proceduru diskrecijskom odlukom.

Istraživanja „Analiza zakonodavnog okvira u oblasti zapošljavanja u Kantonu 10“ i „Rezultati monitoringa korupcije u sektoru zapošljavanja“ predstavljena su na konferenciji koja je održana u Livnu, a na kojoj su sudjelovali predstavnici javnih institucija, agencija, centara, političkih stranaka i pravosudnih organa s područja Kantona 10/HBŽ.

“Prema provedenom istraživanju dolazi se do zaključka kako institucije većinom kriju informacije ili ih nerado dostavljaju iako su s pozivom na Zakon o slobodi pristupa informacija to dužni napraviti u zakonom predviđenom roku ili podliježu kaznama. Isto tako prebacuju nadležnosti za dostavljanje informacija tvrdeći kako uopće nemaju tražene informacije.” – kazao je koordinator projekta, Marko Hrga.

Sudionici prezentacije rezultata istraživanja u Livnu

Važeći propisi koji uređuju predmetnu oblast u ovom momentu ne garantiraju izbor i imenovanje najkvalificiranijih i najkompetentnijih kandidata, što je nedopustivo sa aspekta međunarodnih standarda kao i zbog važnosti stabilne i efikasne javne uprave, koja jedino kao takva može biti u službi svih građana i građanki. Nužan preduvjet za to jeste osiguranje zapošljavanja najboljih kadrova u ovom sektoru, što je moguće samo uz uređen i transparentan proces zapošljavanja, koji će mogućnost zloupotreba i koruptivnog djelovanja svesti na minimum.

Cijeli tekst “Analiza pravnog okvira u oblasti procesa zapošljavanja i rezultati monitoringa kantonalnih i općinskih institucija i poduzeća K10/HBŽ” možete pogledati i preuzeti OVDJE.

Aktivnost je implementirana u okviru projekta “Podrška uključivanju građana Kantona 10 u borbu protiv korupcije pri zapošljavanju u javnom sektoru“.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *