Centar za građansku suradnju iz Livna i Udruženje građanki „Grahovo“ iz Bosanskog Grahova implementiraju aktivnost „Snaga lokalnog – Zajedno za lokalni razvoj„ i pozivaju zainteresirane lokalne organizacije civilnog društva (udruge/udruženja, NVO) i mjesne zajednice iz općina Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres, Livno, Tomislavgrad, Grude, Ljubuški, Posušje i Široki Brijeg da podnesu aplikacije za dodjelu uredske opreme. Aktivnost podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), u okviru projekta Snaga lokalnog.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja, 17.11.2021. godine do 1.12.2021. godine.

Oprema odabranim MZ/OCD bit će isporučena tijekom prosinca 2021. godine.

Povjerenstvo/Komisija za dodjelu opreme će vršiti procjenu i odabir pristiglih aplikacija.

Aplikacioni obrazac sa detaljnim informacijama o potrebnoj opremi dostavljaju se uz ovaj poziv, a dostupni su u CGS-u i UG „Grahovo“.

Sva pitanja koja se tiču ovoga poziva za projekte trebaju biti dostavljena na e-mailove:

Ivona Mišković – e-mail: cgs-li@tel.net.ba, telefon/faks; 034 202 770, i

Danka Zelić – e-mail: danka.zelic@tel.net.ba, u.g.grahovo@tel.net.ba, mob. 063 332 294.

Mjesne zajednice i organizacije civilnog društva trebaju dostaviti popunjenu aplikacionu formu (jedan tiskani primjerak), te ostale aplikacijom zahtijevane dokumente (Rješenje o registraciji, potvrdu o članstvu u Mreži za lokalni razvoj – potpisan Memorandum o suradnji) i to poštom u zatvorenoj koverti ili skenirano na gore navedene mailove sa naznakom ili predmetom “Aplikacija za dodjelu opreme na adresu:

Centar za građansku suradnju

G.Jurkića 8a (Livnoputovi)

80101 Livno

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *