Neisplaćene plaće, neuplaćeni doprinosi i otkaz ugovora o radu na nezakonit način su tri najčešća oblika kršenja radničkih prava u Federaciji BiH, a toj skupini također pripadaju i: rad na crno, zabrana sindikalnog organiziranja i udruživanja, pravo na porodiljni dopust i porodiljne naknade te mobing i diskriminacija.

Povrede prava iz radnog odnosa nažalost se događaju često, a svaki radnik i radnica trebaju i moraju biti upoznati, informirati se i educirati o načinima na koje trebaju tražiti zaštitu i ostvarivanje svojih zagarantiranih prava.

Radnici/ce koji su članovi sindikata će pravnu pomoć, zaštitu i savjetovanje dobiti od sindikata što im olakšava sindikalnu borbu, dok radnici/ce koji nisu članovi sindikata tu borbu moraju voditi samostalno.

Centar za građansku suradnju Livno izradio je vodiče za radnike/ce u kojima su objašnjeni načini na koje radnici/ce koji se suočavaju s kršenjem radnih prava mogu tražiti zaštitu.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *