Centar za građansku suradnju Livno u petak je održao obuku/motivacijski sastanak za sindikalno vodstvo i povjerenike na temu „Obuka sindikalnog članstva – gradnja povjerenja i kapaciteta”.

Obuka je održana uz poštivanje svih epidemioloških mjera zaštite koje su propisane od strane Ministarstva zdravstva F BiH.

U uvodnom obraćanju izvršna direktorica Centra za građansku suradnju Livno, Zulka Baljak upoznala je sudionike obuke, članove Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava, s projektom „Zajedno za radnička prava“ koji CGS provodi uz podršku Međunarodnog Olof Palme Centra.

Također, na obuci je predstavljen i švedski ABF, organizacija koja se bavi edukacijom i obrazovanjem radnika još od 1912. godine. ABF radi na podizanju znanja o ljudskim pravima i demokraciji te služe kao obrazovni resurs za sindikalne organizacije. Kao najveće švedsko udruženje za edukaciju radnika ABF broji 55 organizacija članica i 63 organizacije koje su potpisale sporazum o suradnji.

Na motivacijskom sastanku online je sudjelovao Darko Šeperić, izvršni tajnik za projekte, edukaciju i europska pitanja u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske. Kroz primjere i prakse Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, gospodin Šeperić je sudionike sastanka upoznao sa iskustvima rada SSSH, organizaciji rada, provedbom edukacije unutar sindikata, zakonskim regulativama te kolektivnim pregovaranjem.

O obuci sindikalnog članstva govorila je predsjednica Samostalnog sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja USK, Zehra Hadžić: „Sve radnike/ce treba konstantno informirati i educirati o radnim pravima, a pogotovo čelnike sindikata i povjerenike koji su u komunikaciji i sa radnicima i sa poslodavcima“, te naglasila potrebu da obuke radnika/ca budu kontinuirane da bi se mogle pratiti promjene u zakonskim legislativama i kako bi se moglo pravovremeno reagirati. Hadžić je istaknula da se treba poboljšati i unaprijediti komunikacija između sindikata i radnika/ca, a najbolji kanali za to su edukacije i sastanci, web stranice i društvene mreže te letci, brošure i plakati.

„Sindikati se žale na smanjenje broja članova, ali upravo kroz komunikaciju i edukaciju treba raditi na omasovljavanju članstva i time zaustaviti osipanje sindikata te privući nove članove.“ kazala je Zulka Baljak, izvršna direktorica CGS Livno i dodala kako su prijašnje prakse u dva sindikata iz HBŽ dokazale kako je edukacija rezultirala povećanjem broja članova za 35%.

Poboljšanjem i proširivanjem komunikacijskih kanala, informiranjem i edukacijom vraća se povjerenje u sindikate i želja radnika/ca za sindikalnim aktiviranjem kako bi se zajednički borili za bolja radnička prava, zaključak je obuke/motivacijskog sastanka održanog u Livnu.

Dogovorena je i podrška CGS-a za četiri sindikalne organizacije koje će provesti edukaciju članstva iz projekta „Zajedno za radnička prava“ koji Centar za građansku suradnju Livno provodi uz podršku Međunarodnog Olof Palme Centra.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *