Centar za građansku suradnju Livno održao je sastanak sa predstavnicima bh. sindikata i članovima Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava na temu: „Iskustva sindikata – bolja zaštita prava radnika“.

Sastanak je održan uz ograničen broj sudionika i uz poštivanje svih epidemioloških mjera koje su donesene i preporučene od Zavoda za javno zdravstvo HBŽ i Kriznog stožera Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ.

U okviru Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava, CGS Livno kontinuirano radi na osnaživanju, edukaciji i unaprjeđenju sindikata i sindikalnog pokreta na području Bosne i Hercegovine, kao i na zaštiti radnika i radničkih prava.

Zulka Baljak, izvršna direktorica Centra za građansku suradnju Livno ukazala je na važnost i prednosti postojanja sindikata kroz primjere partnerskog sindikata ‘IF Metall’ iz Švedske, te dodala: „Sindikati su u ovom vremenu izvanrednih okolnosti, ali i u normalnim okolnostima, jako bitna spona između radnika i poslodavaca, ali nažalost upravo u ovoj situaciji su tiši nego ikada. Ovo je izazovno vrijeme za sve segmente društva, ali su radnička prava trenutno najugroženija i potrebno je raditi na promociji sindikata i motivaciji radnika da se bore za svoja prava!“.

Kada se radnici koji su članovi sindikata, bilo u javnom ili privatnom sektoru, suoče sa kršenjem njihovih zakonom i ugovorom propisanih prava, sindikat je taj koji će ih zaštititi, pružiti im pravnu podršku i pomoći im u ostvarivanju zagarantiranih radnih prava.

„Postojeći sindikati ali i nevladin sektor u Bosni i Hercegovini trebaju konstantno raditi na masovnosti članstva, otvaranju podružnica ali i stvaranju novih sindikata tamo gdje ne postoje, vođeni pozitivnim primjerima sindikalne borbe koja za rezultat ima bolja prava radnika.“ istaknula je Lejla Ćatić, predsjednica Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH, te se osvrnula na aktualnu temu o Izmjenama i dopunama Zakona o radu: „Trenutna rasprava o Izmjenama i dopunama Zakona o radu najviše se tiče radnika i radnica u realnom sektoru i oni bi trebali biti ti koji će odlučivati ali i raspravljati o ovom Zakonu koji i nije toliko loš kada bi se u potpunosti implementirao, ali suludo je donositi tako bitne odluke i Zakone u vrijeme pandemije COVID-19.“

Borba za bolja radnička prava i ostvarivanje zagarantiranih prava su vodilje svim radnicima u privatnom i javnom sektoru, a osnivanjem sindikata i/ili formiranjem vijeća zaposlenika ta borba postaje zajednička i lakše je doći do konkretnih promjena i rezultata ukoliko svi radnici/ce imaju jednak cilj.

Omasovljavanjem sindikata, poboljšanjem međusobne komunikacije i koordinacije, kao i povećanjem broja članova iz raznih oblasti rada, sindikat će ojačati, stvoriti će se snažna pravna služba, podrška i kapacitet koji je potreban za jaku sindikalnu borbu za bolja radnička prava.

Centar za građansku suradnju Livno od 2012. godine provodi projekt besplatne pravne pomoći kroz koji je dosad pruženo više od 4500 pravnih savjeta radnicima i sindikatima koji imaju problem s ostvarivanjem prava iz radnoga odnosa. Besplatna pravna pomoć i savjetovanje dostupni su svakog utorka i četvrtka od 11:00 do 14:00 sati (prostorije Centra za građansku suradnju – zgrada Livnoputova), kao i putem e-maila:  bpp.cgs@gmail.com ili na broj telefona 034/202-770.

Sastanak je održan uz financijsku podršku International Olof Palme Centra.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *