U organizaciji Centra za građansku suradnju, od 17. do 31. listopada/oktobra održana je obuka za predstavnike mjesnih zajednica, nevladinih organizacija i predstavnike općinskih uprava u šest općina Županije Hercegbosanske/Kanton 10: Glamoč, Kupres, Tomislavgrad, Bosansko Grahovo, Livno i Drvar, na temu: Sudjelovanje, monitoring i komunikacija za transparentnu lokalnu upravu.

Cilj obuke bio je povećanje aktivnosti mjesnih zajednica i NVO te transparentnosti i odgovornosti lokalnih uprava prema građanima putem sudjelovanje građana u procesima donošenja odluka i dvosmjernu komunikaciju.

Pored brojnih aspekata sudjelovanja građana u procesima odlučivanja, tijekom obuke posebno je naglašena potreba praćenja rada općinskih vijeća i općinskih uprava, analiza rezultata rada te informiranje javnosti, odnosno građana o postignutim rezultatima. Sudjelovanjem građana u procesu odlučivanja, otvorila bi se konstruktivna dvosmjerna komunikacija, te bi građani na taj način imali ulogu općinskih partnera u kreiranju i provedbi lokalnih politika, otvorila bi se mogućnost za zagovaranje potrebnih promjena, što bi za krajnji cilj imalo kvalitetniju lokalnu samoupravu.

Tijekom razgovora sa sudionicima istaknuto je da mjesne zajednice i NVO prate sjednice općinskog vijeća samo u slučaju kada se tema dnevnog reda direktno odnosi na rješavanje pitanja ili potreba koje se tiču stanovnika MZ ili korisnika NVO. Istovremeno rijetki sudjeluju na raspravama o nacrtu proračuna/budžeta, ali putem svojih godišnjih planova općinama šalju i kandidiraju projekte i potrebe stanovnika kako bi bile uvrštene u proračun ili kapitalne investicije.

Zabrinjava činjenica, kao u susjednoj županiji Zapadnohercegovačkoj, da predstavnici MZ i NVO rijetko komuniciraju sa stanovnicima svojih MZ a isto tako sa medijima. Istaknuli su, istovremeno, suradnja i komunikacija sa općinskim upravama nije dobra, da nema redovitih zajedničkih sastanaka općinskih uprava i mjesnih zajednica kao zakonom propisanog mehanizma sudjelovanja.

U cilju poboljšanja informiranja, komunikacije i bržeg rješavanja problema i potreba stanovnika u MZ, za sve općine dogovoreno je da:

– Općinska vijeća svojim mjesnim zajednicama redovito šalju dnevni red svake sjednice OV i omoguće im da govore pred Vijećem kada je to potrebno,

– u suradnji sa općinskim odjelima za razvoj, organizirati dodatnu obuku za predstavnike MZ i NVO na temu izrada projekata i namicanje sredstava za provedbu istih,

– u općinama Livno, Kupres, Glamoč i Bosanko Grahovo potrebno je, pored navedenoga, provesti izbore koji nisu provedeni već više od osam godina pa stanovnici i članovi Vijeća MZ gube volju za rad i povjerenje u organe lokalne vlasti za razliku od općina Tomislavgrad i Drvar gdje se ovaj proces redovito odvija svake četiri godine,

– U općinama Glamoč, Kupres, Tomislavgrad, Bosansko Grahovo i Livno, pri općinskom odjelu zaduženom za MZ, treba imenovati koordinatora za mjesne zajednice, koji će servisirati i koordinirati rad svih MZ (samo općina Drvar ima koordinatora za MZ);

Pored navedenoga, predstavnici MZ i NVO iz Glamoča istaknuli su potrebu rješavanja problema sa dodjelom poticaja za male i srednje poljoprivredne proizvođače, osnivanje poljoprivredne zadruge te rješavanje problema sa uništavanjem oružja i municije u njihovoj općini. Predstavnici mjesnih zajednica i NVO u svim općinama, naglasili su problem odliva stanovnika, posebice radno sposobnih mladih ljudi bez kojih nije moguće računati na ozbiljniji razvoj u cijelom kantonu/županiji.

Bez obzira na navedene nedostatke, mjesne zajednice samostalno ili u suradnji sa općinskim upravama, na godišnjoj razini provedu veliki broj vrijednih projekata koji se većinom odnose na izgradnju ili održavanje cesta i putova; izgradnju ili održavanje vodoopskrbnog sustava, vjerskog centra, groblja i igrališta; pomoć siromašnim i socijalno ugroženim obiteljima; čišćenje okoliša te organiziranje kulturnih i sportskih događaja.

Obuka je održana u okviru projekta Centar za građansku suradnju „Sudjelovanje u odlučivanju – transparentna lokalna uprava“. Projekt se provodi uz podršku Američke ambasade u Sarajevu.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *