U organizaciji Centra za građansku suradnju, održana je obuka za predstavnike mjesnih zajednica, nevladinih organizacija i predstavnike općinskih uprava u četiri općine Županije Zapadnohercegovačke/Kantonu 8: Posušju, Širokom Brijegu Grudama i Ljubuškom, na temu: Sudjelovanje, monitoring i komunikacija za transparentnu lokalnu upravu.

Cilj obuke bio je povećanje transparentnost, efikasnosti i odgovornost prema građanima te sudjelovanje građana u procesima donošenja odluka radi podizanje razine svijesti o značaju i standardima lokalne samouprave kod nositelja lokalne vlasti, građana i cjelokupne javnosti.

Pored brojnih aspekata sudjelovanja građana u procesima odlučivanja, tijekom obuke posebno je naglašena potreba praćenja rada općinskih vijeća i općinskih uprava, analiza rezultata rada te informiranje javnosti, odnosno građana o postignutim rezultatima. Sudjelovanjem građana u procesu odlučivanja, otvorila bi se konstruktivna dvosmjerna komunikacija, te bi građani na taj način imali ulogu općinskih partnera u kreiranju i provedbi lokalnih politika, stvorila bi se mogućnost za zagovaranje potrebnih promjena, što bi za krajnji cilj imalo kvalitetniju lokalnu samoupravu.

Tijekom razgovora sa sudionicima istaknuto je da mjesne zajednice i NVO prate sjednice općinskog vijeća samo u slučaju kada se tema dnevnog reda direktno odnosi na rješavanje pitanja ili potreba koje se tiču stanovnika MZ ili korisnika NVO. Istovremeno rijetki sudjeluju na raspravama o nacrtu proračuna/budžeta, ali putem godišnjih planova, općinama šalju i kandidiraju svoje projekte i potrebe stanovnika kako bi bile uvrštene u proračun ili kapitalne investicije.

Zabrinjava činjenica da predstavnici MZ i NVO rijetko komuniciraju sa građanima odnosno stanovnicima MZ a isto tako sa medijima. Istaknuli su, istovremeno, da je suradnja i komunikacija sa općinskim upravama dobra iako nema redovitih zajedničkih sastanaka općinskih uprava i mjesnih zajednica.

Inače, mjesne zajednice u suradnji sa općinskim upravama, na godišnjoj razini provedu veliki broj vrijednih projekata koji se većinom odnose na izgradnju ili održavanje cesta i putova; izgradnju ili održavanje vodoopskrbnog sustava, vjerskog centra, groblja i igrališta; pomoć socijalno ugroženim obiteljima; čišćenje okoliša te organiziranje kulturnih i sportskih događaja.

U cilju poboljšanja informiranja, komunikacije i bržeg rješavanja problema i potreba stanovnika u MZ, dogovoreno je da:

– Općinska vijeća svojim mjesnim zajednicama redovito šalju dnevni red svake sjednice OV i omoguće im da govore pred Vijećem kada je to potrebno;

– u suradnji sa općinskim odjelima za razvoj organizirati dodatnu obuku za predstavnike MZ i NVO na temu izrada projekata i namicanje sredstava za provedbu istih te

– izraditi nove ili obnoviti postojeće osobne karte/profile MZ i postaviti ih na općinsku WEB stranicu u sekciji Mjesne zajednice.

Obuka je održana u okviru projekta Centar za građansku suradnju „Sudjelovanje u odlučivanju – transparentna lokalna uprava. Projekt se provodi uz podršku Američke ambasade u Sarajevu.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *