Centar za građansku suradnju iz Livna realizirao je u periodu od 17.- 20. listopada/oktobra 2023. godine četiri informativne ulične akcije, i to u Ljubuškom, Širokom Brijegu, Grudama i Posušju. Na uličnim  akcijama građani/ke su imali mogućnost iskazati svoju podršku inicijativi za izmjene zakonodavnog okvira pri zapošljavanju  u javnom sektoru ŽZH/K8 koju je pokrenuo CGS.

Cilj uličnih akcija je informiranje stanovništva Županije Zapadnohercegovačke/Kantona 8 o nalazima istraživanja pravnog okvira za zapošljavanje u javnom sektoru u ŽZH. Također, volonteri/ke su dijelili i promotivni materijal kroz koji su predstavljeni nedostatci i preporuke zakonodavnog okvira.  Navedeno istraživanje i analizu je proveo Centar za građansku suradnju uz podršku pravnih stručnjaka i analitičara.

Svi zainteresirani građani/ke iz ŽZH/K8 imali su mogućnost doznati više informacija o zakonodavnom okviru za zapošljavanje u javnom sektoru te o nužnim izmjenama koje donositelji odluka trebaju provesti u narednom periodu kako bi svi stanovnici imali priliku za ravnopravno i transparentno apliciranje i zapošljavanje u javnom sektoru na ovom području BiH.

Provedbom aktivnosti u okviru projekta „Podrška uključivanju građana Kantona 8 i 10 u borbi protiv korupcije pri zapošljavanju u javnom sektoru“ cilj je potaknuti aktivno sudjelovanje građana i građanki u detektiranju i rješavanju konkretnih problema u vezi s korupcijom, nepotizmom i stranačkim zapošljavanjem.

Ulične akcije su uspješno provedene te su stanovnici ŽZH/K8 upoznati s predmetnom tematikom, najveći interes građana/ki je bio u Grudama, a najslabiji u Ljubuškom. Na uličnim akcijama građani/ke su također mogli dati svoj potpis podrške inicijativi za izmjenu zakonodavnog okvira pri zapošljavanju u javnom sektoru, a zainteresirane osobe mogu to i dalje učiniti popunjavanjem kratkog online obrasca koji se nalazi na LINKU.

Građani/ke su pozvani su da prijave nepravilnosti pri zapošljavanju te su zainteresirane osobe upoznate da se mogu obratiti Centru za građansku suradnju ukoliko se suočavaju s navedenim problemima, ali i također, ukoliko su njihova radnička prava umanjena ili ugrožena.

Priopćenje je rađeno u okviru projekta „Podrška uključivanju građana Kantona 8 i 10 u borbi protiv korupcije pri zapošljavanju u javnom sektoru“ koji je dio šireg programa “Podrška građanima u borbi protiv korupcije” implementiranog od strane CCI uz financijsku podršku USAID”. Sadržaj priopćenja je isključiva odgovornost Centra za građansku suradnju iz Livna i ne mora nužno održavati stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *