Centar za građansku suradnju sa sjedištem u Livnu, u okviru slobodnog radnog mjesta koje je sistematizirano Procedurama zapošljavanja i otpuštanja osoblja Centra za građansku suradnju, prima jednog zaposlenika u radni odnos na godinu dana sa mogućnošću produženja ugovora na sljedećem radnom mjestu:

  1. Opis pozicije

Asistent za projektne i financijsko-računovodstvene poslove ……………………….(1 izvršitelj)

Opis poslova: rad na redovnim projektnim aktivnostima koje uključuju terenske i uredske poslove, spremnost na timski rad i rad na financijsko-računovodstvenim poslovima.

Iskustvo na istim poslovima je poželjno ali nije nužno.

Posebni uvjeti neophodni za radno mjesto: državljanstvo BiH, VSS, završeni Ekonomski fakultet ili fakultet drugih društvenih znanosti, položen vozački ispit B kategorije, poznavanje rada na računaru (MS Office paket – Word, Excel, PowerPoint).

2. Potrebna dokumentacija

Uz potpisanu prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici:

– diplomu (ovjerena kopija)

– životopis sa dosadašnjim iskustvom,

– ukoliko ima: potvrda o volontiranju, završenim tečajevima ili stečenom neformalnom obrazovanju …

3. Procedure izbora kandidata:

Izvršni direktor i koordinatori projekata će provesti proceduru odabira, pregledat će pristigle prijave i druge dokumente, obaviti intervjue i zapošljavanje kandidata.

Odabrani kandidati će biti pozvani u CGS na intervju, gdje će se kompletirati obrasci o zapošljavanju koje primjenjuje CGS. Obrasci sadrže informacije vezane za osobne podatke, (naziv pozicije, plaću, obrazovanje, radno iskustvo, trening, tečajeve ili druge vrste obuke i stečene vještine).

Tijekom ovog postupka kandidati će biti upoznati sa tehnikama intervjua i određenim pitanjima koja će im biti postavljena.

Prijava se predaje u zatvorenoj koverti neposredno ili se šalje poštom preporučenom pošiljkom na adresu sa naznakom „Za natječaj“:

Centar za građansku suradnju

Gabrijela Jurkića 16 (Livnoputovi)

80101 Livno

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja u lokalnim medijima. Radi informiranosti, natječaj je objavljen i na službenoj web i FB stranici Centra za građansku suradnju: www.cgslivno.org.

4. Postupak izbora i zapošljavanja kandidata

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i kopije dokumenata koje nisu ovjerene neće se uzeti u razmatranje.

Prijavljeni kandidati podliježu proceduri provjere osposobljenosti putem intervjua.

Kandidat koji bude primljen u radni odnos u Centar za građansku suradnju zasnovat će radni odnos na godinu dana sa mogućnošću produženja ugovora o radu.

Centar za građansku suradnju

Gabrijela Jurkića 16 (Livnoputovi)

80101 Livno

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *