U organizaciji Centra za građansku suradnju, u travnju/aprilu održane su obuke za predstavnike mjesnih zajednica, udruga/nevladinih organizacija i predstavnike općinskih uprava u deset općina: Posušju, Širokom Brijegu, Grudama, Ljubuškom, Livnu, Tomislavgradu, Kupresu, Glamoču, Bosanskom Grahovu i Drvaru na temu: “Izrada projekata, planiranje i namicanje sredstava za iste“ a u sklopu projekta “Sudjelovanjem u odlučivanju za transparentnu lokalnu upravu“ koji se implementira u Županiji Zapadnohercegovačkoj/ Kantonu 8 i Hercegbosanskoj županiji/ Kantonu 10.

Cilj obuka bio je potaknuti bolju suradnju lokalnih vlasti, mjesnih zajednica i nevladinih organizacija, uspostaviti sistem bolje vidljivosti i dostupnosti programa i aktivnosti građanima i organizacijama civilnog društva, te im omogućiti razmjenu iskustva i umrežavanja na općinskom i županijskom/kantonalnom nivou. Također, obuke su imale za svrhu potaknuti predstavnike mjesnih zajednica i NVO na korištenje postojećih kapaciteta i stjecanje novih vještina u planiranju i pisanju projekata , kao i na korištenje i namicanje raspoloživih sredstava za implementaciju projekata u cilju razvoja mjesnih zajednica, a za dobrobit cjelokupnog lokalnog stanovništva.

Kako su na općinama velike odgovornosti i obaveze, veliki troškovi a neznatan priljev sredstava u usporedbi sa drugim razinama vlasti (od ukupnih prihoda u FBIH 51,48% sredstava pripada Županijama/Kantonima, dok samo 8,42% sredstava Općinama), a s obzirom da građani svoja prava i obaveze ostvaruju prije svega u svojim općinama u kojima žive, vidljivo je da ovakav sustav raspodjele nepravedan. Stoga, izrada i implementacija projekata je prilika za ostvarivanje dodatnih sredstava i izgradnje usluga koje općina ne može pružiti, a koji su nužni za lokalni razvoj i dobrobit lokalnog stanovništva, posebno iz perspektive gradnje i unapređivanja mjesnih zajednica. Iako je problematika u navedenih 10 općina slična, pristupi i kapaciteti u rješavanju problema nisu isti.

Naime, tijekom obuke posebno je naglašena potreba korištenje postojećih kapaciteta i raspoloživih sredstava kao što su općinski kapaciteti kroz službe za lokalni razvoj i investicije (tj. u općinama u kojima su navedene službe formirane), te potreba poboljšanja suradnje između lokalnih udruga koje imaju dobre kapacitete s mjesnim zajednicama koje imaju nešto slabije kapacitete. S obzirom da u 10 navedenih općina samo polovina ima formiran Odjel za lokalni razvoj (Posušje, Livno, Tomislavgrad, Drvar i Grude), a u ostalim općinama su iste službe ili u fazi formiranja ili nisu formirane ili (ne)postoji službenik/ca koja radi na planiranju i izradi projekata za lokalni razvoj; potrebno je potaknuti Općine na formiranje navedenih službi ili tima stručnjaka koji bi djelovao u navedenoj oblasti. Na ovaj način bi se omogućilo građanima da imaju ulogu općinskih partnera u kreiranju i provedbi lokalnih politika, tj. da u suradnji sa navedenim službama kreiraju moguća rješenja za lokalne probleme, stvorila bi se mogućnost za zagovaranje potrebnih promjena, što bi za krajnji cilj imalo kvalitetniji lokalni razvoj. U vezi s tim, primjer dobre prakse se pokazao u općini Ljubuški, gdje službenica zadužena za planiranje i izradu projekata, u suradnji sa 6 MZ implementira trogodišnji projekt koji ima za cilj jačanje uloge lokalnih zajednica. U sklopu navedenog projekta predstavnici MZ prolaze obuke namijenjene izradi projektnih prijedloga, koje u konačnici, u suradnji sa Općinom implementiraju u lokalnoj sredini.

Tijekom razgovora sa sudionicima istaknuto je da mjesnim zajednicama i NVO potrebna koordinacija aktivnosti, kako bi bili upoznati sa javnim pozivima, sastancima i planiranim aktivnostima. Istaknuli su, istovremeno, da je suradnja i komunikacija sa općinskim upravama dobra iako nema redovitih zajedničkih sastanaka općinskih uprava, mjesnih zajednica i NVO.

Zabrinjava činjenica da predstavnici MZ i NVO rijetko komuniciraju međusobno, ali i sa građanima odnosno stanovnicima MZ a isto tako sa medijima. Međutim, primjer dobre prakse se pokazao u općini Drvar, gdje udruženje mladih u suradnji sa mjesnim zajednicama izrađuje projektne prijedloge, te iste aplicira na javne pozive koji su od značaja za razvoj mjesnih zajednica.

Istaknuto je, također, da mjesne zajednice i NVO rijetko koriste kapacitete i podršku općinskih uprava, naročito u fazi pisanja projekata, te se istima obraćaju u slučajevima kada su potrebne suglasnosti i pisma preporuke. A s druge strane, predstavnici općinskih službi ističu kako od MZ nemaju dovoljno pokrenutih inicijativa. Na dalje, ono što se istaknulo tijekom razgovora je da mjesne zajednice i NVO rijetko prate sjednice općinskog vijeća i rijetko sudjeluju na raspravama o nacrtu proračuna/budžeta, također ne dostavljaju prijedloge prilikom izrade općinskih strategija razvoja kroz koje bi mogli uvrstiti svoje projekte i potrebe stanovništva.

Inače, mjesne zajednice u suradnji sa općinskim upravama, na godišnjoj razini provedu projekte koji se većinom odnose na izgradnju ili održavanje cesta i putova; izgradnju ili održavanje vodoopskrbnog sustava, vjerskog centra, groblja i igrališta; pomoć socijalno ugroženim obiteljima; čišćenje okoliša te organiziranje kulturnih i sportskih događaja. Međutim, dodatna ulaganja i razvijanje dodatnih kapaciteta MZ izostaju.

Zabrinjava i činjenica da je predstavnicima MZ u pojedinim općinama (Livno, Glamoč, Kupres, Bosansko Grahovo) istekao mandat, te da u navedenim općinama nema razumijevanja niti dovoljne volje Općinskih vlasti da se odluka o provođenju izbora donese i provede. Navedeno stvara dodatne poteškoće u funkcioniranju i razvoju MZ, ali i obeshrabruje predstavnike MZ u daljnjem djelovanju. Shodno tome, potrebno je po hitnom postupku pokrenuti proces izbora u MZ, kako bi mogle nesmetano i formalno djelovati.

U cilju poticanja MZ, NVO i OU na izradu projekata koji će potaknuti lokalni razvoj i bržeg rješavanja problema i potreba stanovnika u MZ, dogovoreno je da:

– se pokrene inicijativa formiranja odjela za razvoj u općinama koje nemaju formirane odjele za razvoj/tim stručnjaka koji bi djelovao u navedenoj oblasti i pružao podršku MZ i aplicirao u suradnji sa MZ na javne pozive,

– da se imenuje Koordinator mjesnih zajednica koji će imati jasne zadatke koordiniranja rada MZ i informiranja; da se formira koordinacijsko tijelo MZ koje bi raspravljalo i odlučivalo o prioritetima realizacije inicijativa i projekata u MZ,

– da se organiziraju redoviti sastanci općinskih uprava sa predstavnicima MZ i NVO (jednom mjesečno ili svaka tri mjeseca), a da po potrebi na sastancima sudjeluju Općinski načelnik ili predsjednik OV,

– u suradnji sa općinskim odjelima za razvoj/ službenicima zaduženim za planiranje i izradu projekata organiziraju dodatne obuke za predstavnike MZ i NVO na temu izrada projekata i namicanje sredstava za provedbu istih,

– odlukom OV osloboditi MZ od plaćanja taksi prilikom izdavanja uvjerenja koja su neophodna prilikom apliciranja projekata na javne pozive ,

– da se izrade nove ili obnove postojeće osobne karte/profili MZ i postave na općinsku WEB stranicu u sekciji Mjesne zajednice kako bi se osigurala njihova vidljivost.

Obuka je održana u okviru projekta Centar za građansku suradnju „Sudjelovanje u odlučivanju – transparentna lokalna uprava. Projekt se provodi uz podršku Američke ambasade u Sarajevu.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *