Centar za građansku suradnju iz Livna je u prethodnom periodu organizirao dvije obuke za unaprjeđenje vlastitih […]
U okviru projekta “Promicanje sudjelovanja građana u lokalnoj samoupravi”, Centar za građansku suradnju iz Livna provodi […]
Video je nastao u okviru projekta “Podrška uključivanju građana K10 u borbu protiv korupcije pri zapošljavanju […]
U organizaciji Centra za građansku suradnju iz Livna, održana je sedma razmjena dobre prakse između mjesnih […]
Centar za građansku suradnju iz Livna u okviru projekta „Promicanje sudjelovanja građana u lokalnoj upravi“ organizira […]
Centar za građansku suradnju iz Livna u okviru projekta „Promicanje sudjelovanja građana u lokalnoj upravi“ organizira […]
Centar za građansku suradnju iz Livna u okviru projekta „Promicanje sudjelovanja građana u lokalnoj upravi“ organizira […]
Centar za građansku suradnju iz Livna osuđuje ponašanje djelatnika MUP-a K10 prema građanima i građankama Livna, […]